Special Colors

Ara Acrylics ontstond op de Rietveld academie met een evenwichtig zuiver kleurenpalet, geschikt voor een optimale kleurmenging. Dit kleurenpalet is in de loop der tijd uitgebreid naar totaal 91 kleuren, met onder meer ook zilver, goud, brons, parelgroen, parelblauw, parellila en metallic kleuren. In de toekomst komen hier nog neonkleuren bij. Link naar kleurenpalet

Speciale kleuren

Carborundumverf: Carborumdumverf is donkergrijs en voelt na droging enigszins ruw aan als fijn schuurpapier. Geschikt om op te werken met bijvoorbeeld pastelkrijt.

Grafietverf: In grafietverf is grafietpoeder als pigment gebruikt. Hiermee kan een bijzondere soort donkergrijs worden geschilderd met een speciale glans.

Metallic en parelmoer: Naast het gangbare palet aan kleuren, is Ara Acrylics verkrijgbaar in metallic- en parelmoerkleuren.

Kleurwerking

Er zijn twee soorten kleurwerking; gewone kleurwerking en gespiegelde kleurwerking.

Gewone kleurwerking: een deel van het licht wordt geabsorbeerd, het deel wat terugkaatst bepaald de kleur. Wanneer je rood ziet, zijn blauw en geel geabsorbeerd.

Gespiegelde kleurwerking: de pigmenten die ten grondslag liggen aan deze kleurwerking zijn o.a.:

– Metallic pigmenten: minuscule platte stukjes zilver, brons en goud weerkaatsen het licht en geven een typische glans aan de kleur.
– Iridiserende pigmenten: het pigment is aangebracht op minuscule plaatjes mica of een synthetisch substituut daarvan. Hierdoor wordt het licht teruggespiegeld en krijgt de kleur een ‘metallic’ glans.
– Interferentie pigmenten: op de micaplaatjes is een heel dun titaandioxide aangebracht. Het licht wordt nu gedeeltelijk teruggekaatst door het oppervlak van het mica en deels door het oppervlak van het titaandioxide. De twee verschillende lichtstralen zijn uit fase en ze interfereren tot licht met een andere frequentie waardoor een kleur verschijnt. Deze kleur is het sterkst op een donkere ondergrond en onder een bepaalde gezichtshoek. Onder een andere gezichtshoek is de kleur complementair. (Hetzelfde verschijnsel is waar te nemen bij olie op water of bij een zeepbel).

Zelf experimenteren met interferentiekleuren

Het effect van interferentie kleuren is goed uit te proberen door de parelmoerverf eerst op een wit vel papier te schilderen en daarna ook op een zwart vel papier. Het resultaat is dat de verf op de zwarte ondergrond meer de parelmoerkleur laat zien. Dit komt doordat zwart meer licht absorbeert.

Afbeelding(en) parelmoerblauw op wit en zwart papier